Zaradi vse večje požarne ogroženosti kraja, se je na pobudo nekaterih vaščanov Zbilj porodila ideja o ustanovitvi Gasilskega društva Zbilje. 

 

Želja in potreba po ustanovitvi PGD Zbilje se je uresničila dne, 2.2.1955, ko je bil ustanovni občni zbor v gostilni »Jezeršek«, katere lastnik Jože Jezeršek je bil tudi pobudnik, da se ustanovi PGD Zbilje. Ob ustanovitvi je bilo prisotnih 38 članov in članic, upravni odbor in nadzorni odbor pa so sestavljali: Burgar Ivan, Banič Franc, Celar Rok, Šetina Anton, Šetina Lovro, Barle Janez, Jenko Franc, Jenko Janez, Jenko Marija, Kozjek Martin, Babnik Andrej, Žirovnik Ivan, Jezeršek Jože, Kalan Filip in Šetina Franc.

 

Ob ustanovitvi je bilo prostovoljno gasilko društvo Zbilje včlanjeno v Občinsko Gasilko zvezo Medvode in sicer do leta 1963. Ob reorganizaciji gasilstva leta 1963 pa smo postali člani Občinske gasilske zveze Ljubljana Šiška.

Društvo je v svojih letih obstoja doživljalo številne vzpone in padce in od začetnih 67 članov jih je v prvih desetih letih obstoja ostalo okoli 24. Leta 1956 smo kupili novo gasilsko črpalko MOTOR-ŠKOFJA LOKA. Deseta obletnica društva je bila prav posebna, saj smo v letu jubileja začeli z gradnjo gasilnega doma, ki je trajala vse do leta 1969. Tudi število članov je začelo naraščati in se je do leta 1975 skoraj podvojilo.

 

V letih 72, 73 in 74 smo pridobili kar nekaj nove opreme. Najprej priklopnik za prevoz motorke, nato novo brizgalno Rosenbauer tik pred 20-letnico pa še novo vozilo kombi IMV 1600.

 

Število članov je še vedno naraščalo hkrati pa je pridno rasel tudi naš gasilni dom. Leta 78 smo zgradili zgornje prostore istega leta pa smo kupili tudi pionirsko motorno brizgalno. Leta 1982 so bila pridobljena finančna sredstva za dograditev prizidka, ki je bil isto leto tudi zgrajen. Istega leta je bil zgrajen tudi požarni bazen v Žejah. Praznovanje 30 letnice je bilo izvedeno z vsemi pripadajočimi častmi.

 

V naslednjih letih smo izvedli kar nekaj projektov in opravili številne investicije. Leta 1987 so bile dokončno zgrajene sanitarije, zamenjana streha, obnovljen napušč in urejen prostor za arhiv. Leta 1988 je bil kupljen nov avto TAM, dopolnili smo gasilsko opremo, uredili večnamenski prostor v spodnjem delu v garaži za nov avto, v zgornjem prostoru pa uredili delovno sobo upravnega odbora društva. Leta 1989 smo asfaltirali pot do garaž, prebarvali polkna, ter nabavili terensko vozilo LAND ROVER in dopolnili gasilsko opremo. Leta 1991 obnovili terensko vozilo, ter kupili TV in videorekorder z namenom da se tudi pozimi lahko učimo. Leta 1993 smo imeli ponovno prekrito streho. Leta 1995 smo kupili novo terensko vozilo folcvagn  transporter KOMBI.

 

Leta 1999 smo kupili visokotlačno črpalko. Leta 2006 se je izoliral prizidek. Leta 2007 smo nabavili gasilsko vozilo Iveco Daily Turbo GV-V1 in obnovili garažo. Leta 2010 obnovili prostor za druženje in sestanke(operativna soba, sejna soba in kuhinja. Leta 2012 smo nabavili vozilo GV-M1. V letu 2016  pa smo obnovili stopnice, ki bodo prenašale naše korake- upamo še mnogo let.

 

Rdeča nit dela društva od ustanovitve do danes je bila:

  • usposobljena operativna enota, da je lahko kos najtežjim nesrečam, katere nas lahko prizadenejo
  • izobraževanje članstva
  • vključevanje novih članov in članic v društvo
  • nabava nove osebne in skupne zaščitne opreme
  • delo z mladimi

 

Na področju dela z mladino smo se od osamosvojitve Slovenije dalje uvrstili na vsa državna tekmovanja mladine, kjer smo dosegli tudi veliko izvrstnih rezultatov. Leta 2009 pa smo se tudi prvič udeležili z ekipo mladink gasilske olimpijade v Ostravi na Češkem, kjer smo dosegli prvo mesto, nato pa smo bili udeležili še  treh olimpijadah in sicer leta 2011 v Kočevju, kjer smo dosegli 2. Mesto, leta 2013 v Mullhause v Franciji, kjer smo dosegli 4. Mesto in leta 2015 na gasilski olimpijadi na poljskem v opolah , kjer smo dosegli 2 mesto in zopet potrdili naše dobro delo z mladimi.

 

Leta 2014 smo organizirali srečanje Slovenske Hrvaške mladine katerega se je udeležilo 24 ekip iz obeh držav.

Leto 2015 pa je minilo v pripravi ekip za državno tekmovanje leta 2016 v Kopru, kjer smo se z trem ekipami udeležili  državnega tekmovanja in tudi prvič z ekipo članic kar je  za nas tudi  zelo velik uspeh.

V tem letu smo tudi pričeli z postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja za prizidek pri našem domu, saj nam prostora primanjkuje na vseh področjih.

 

Poleg organizacije vseh tekmovanj  smo v letu gostili tekmovanje mladine Regije LJ.1 kjer se je udeležilo 85 ekip.

Danes je v naši vrstah preko 130  polnoletnih članov, 70 članov pa je mlajših od 18 let. In naše poslanstvo ostaja nespremenjeno že 60 let. Usposobljeno operativno delo in predvsem prostovoljna organizacija, ki skrbi za svoj obstoj in gradi na temeljnih z vizijo prihodnosti in trdnim korakom v sedanjosti.

 

Prav gotovo je še veliko za dodati tako na  področju preventive operative ter  organizacije, ampak je to samo nekaj izsekov  o delu našega društva.

 

Z gasilskim pozdravom  NA POMOČ.            

 

Galerija

Zgodovina-PGDZbilje-01.JPGZgodovina-PGDZbilje-02.jpgZgodovina-PGDZbilje-03.JPGZgodovina-PGDZbilje-04.JPGZgodovina-PGDZbilje-05.JPGZgodovina-PGDZbilje-06.JPGZgodovina-PGDZbilje-07.JPGZgodovina-PGDZbilje-08.JPGZgodovina-PGDZbilje-09.JPGZgodovina-PGDZbilje-10.JPGZgodovina-PGDZbilje-11.JPGZgodovina-PGDZbilje-12.JPGZgodovina-PGDZbilje-13.JPGZgodovina-PGDZbilje-14.JPGZgodovina-PGDZbilje-15.JPGZgodovina-PGDZbilje-16.JPGZgodovina-PGDZbilje-17.JPGZgodovina-PGDZbilje-18.JPGZgodovina-PGDZbilje-19.JPGZgodovina-PGDZbilje-20.JPGZgodovina-PGDZbilje-21.JPGZgodovina-PGDZbilje-22.JPGZgodovina-PGDZbilje-23.JPGZgodovina-PGDZbilje-24.JPGZgodovina-PGDZbilje-25.JPGZgodovina-PGDZbilje-26.JPGZgodovina-PGDZbilje-27.JPGZgodovina-PGDZbilje-28.JPGZgodovina-PGDZbilje-29.JPGZgodovina-PGDZbilje-30.JPGZgodovina-PGDZbilje-31.JPGZgodovina-PGDZbilje-32.JPGZgodovina-PGDZbilje-33.JPGZgodovina-PGDZbilje-34.JPGZgodovina-PGDZbilje-35.JPGZgodovina-PGDZbilje-36.JPGZgodovina-PGDZbilje-37.JPGZgodovina-PGDZbilje-38.JPGZgodovina-PGDZbilje-39.jpgZgodovina-PGDZbilje-40.jpgZgodovina-PGDZbilje-41.jpgZgodovina-PGDZbilje-42.jpgZgodovina-PGDZbilje-43.jpgZgodovina-PGDZbilje-44.jpg